Arian Dams Hondenopvoeding / Kwispelclub verwerkt persoonsgegevens.

Arian Dams is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Arian Dams Hondenopvoeding en de Kwispelclub en wil transparant en duidelijk zijn hoe met deze gegevens omgegaan wordt. Daarvoor is dit document het Privacy Policy beleid.

Contactgegevens:

Arian Dams Hondenopvoeding
kwispelclub.nl
+31 (0)610090025
K.v.K. nr.: 68562837 
NL001700428B08

1) Persoonsgegevens die verwerkt worden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via het inschrijfformulier op de website of hetzelfde formulier dat ik je in papieren vorm overhandig. Dit geldt ook voor eventuele deelname aan workshops e.d.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Naam van je hond
 • Ras van de hond
 • Leeftijd van de hond
 • Foto’s en video’s tijdens de cursus

2) Andere bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Via social Media zoals Twitter, FaceBook of de website heb ik niet de intentie gegevens te archiveren over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook via de website zullen deze gegevens niet verwerkt worden. Als je van mening bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld neem dan contact met mij op via info@kwispelclub.nl.  Deze gegevens verwijder ik dan meteen.

3) Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Arian Dams Hondenopvoeding verzameld jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • What’s App groep van jouw cursus
 • Afhandelen van de betaling
 • Te kunnen bellen of mailen indien nodig voor mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Lessen voorbereiden of evalueren

4) Geautomatiseerde besluitvorming

Arian Dams Hondenopvoeding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s zonder dat daar een mens tussen zit.

5) Bewaartermijn persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk. Ik hanteer de volgende categorieën van de persoonsgegevens:

 • Naam, telefoon, hond en emailadres hebben een bewaar termijn van 5  jaar na de laatste les om de beoordelen of je kunt doorstromen naar een volgende groep of omdat je recht hebt op een gratis proefles.
 • Tekst, foto en/of video heeft een bewaartermijn van 10 jaar met als reden mijn instructie te verbeteren, alsmede hondengedrag te observeren.

6) Delen van persoonsgegevens aan derden

Arian Dams Hondenopvoeding verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

7) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten aller tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of anderszins bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Arian Dams Hondenopvoeding.

Je kunt een verzoek tot inzage, een correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@kwispelclub.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan het zijn dat ik vraag om een kopie van je identiteitsbewijs tegelijkertijd met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en de strook met cijfers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk doch binnen 1 week op jouw verzoek.

Tevens wil ik je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8) Beveiliging persoonsgegevens

Arian Dams Hondenopvoeding met als verantwoordelijke Arian Dams neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ik zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om deze gegevens 100% te beveiligen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kwispelclub.nl

Wanneer er ondanks de door mij getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.